C E N Í K

Za účetní položku :
- vedení daňové evidence od10,-
- vedení účetnictví od11,-

            

Zpracování přiznání a přehledů:
- zpracování daně z příjmů FO250,-
- zpracování daně z příjmů PO550 ,-
- zpracování DPH250,-
- zpracování přehledu sociálního pojištění125,-
- zpracování přehledu na zdravotní pojišťovny   125,-
- zpracování daně ze závislé činnosti250,-
- zpracování daně silniční125,-
             
Mzdová agenda:
- zpracování mzdy za 1 zaměstnance na HPP150,-
- zpracování mzdy za 1 zaměstnance na DPP,DPČ   120,-